Het Nederlandsch Lyceum

Het eerste lyceum van Nederland werd op 10 augustus 1909 opgericht en begon met 51 leerlingen. Drie jaar later werd het eigen schoolgebouw aan de Willemstraat in Den Haag betrokken. In het grote gebouw kwam een neutraal-bijzondere school waar de HBS en het Gymnasium onder één dak gehuisvest waren (= lyceum). Een school waar vele nieuwe pedagogische ideeën van de beroemde Prof. Rommert Casimir werden uitgevoerd; hij werd dan ook de eerste rector.

De ideeën van Prof. Casimir hielden ondermeer in dat er naast de verplichte vakken ruimte was voor handenarbeid, tekenen en gymnastiek (voor de lagere klassen) en voor kunstgeschiedenis en lessen in de wijsgeren voor de hogere klassen van het Gymnasium. Vakdocenten hadden hun eigen lokalen en er waren praktijklokalen; verre van gebruikelijk in die tijd.

Een ander fenomeen waren de ouderavonden; hier werden lezingen aan de ouders gegeven en verteld hoe de school het lesprogramma uitvoerde en wat de rol van de ouders daarin kon zijn! Een unicum in Nederland.

De ideeën van Prof. Casimir sloegen aan en het aantal leerlingen nam sterk toe. Na een aantal jaren werd het schoolgebouw daarom uitgebreid met twee extra verdiepingen om hierin de aula, een aantal lokalen en later ook een losstaand gymnastieklokaal te vestigen.

In 1968 werd het nieuwe gebouw aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan betrokken. Tegelijkertijd vond er een fusie plaats met de Nieuwe Meisjesschool waardoor de school 668 leerlingen ging tellen. De naam werd veranderd in “Schoolgemeenschap Het Nederlands Lyceum”. Als gevolg van het inwerkingtreden van de Mammoetwet werd les gegeven in de opleidingen MAVO, HAVO en VWO (Atheneum/Gymnasium).

In 1983 kwam de “English stream” op school; de lessen konden in het Engels worden gevolgd. Deze English stream werd later gevolgd door internationaal onderwijs. Na veel geharrewar en onenigheid over onder andere het aantal middelbare scholen en leerlingen in Den Haag, kwam in 1991 een eind aan onze fantastische school: de school werd gesloten! De International School of The Hague bleef gebruik maken van het gebouw totdat zij de nieuwbouw in Kijkduin kon betrekken.

De zogenoemde “elementen” van onze school, denk aan het glas-in-loodraam, het beeldje en de klok, hebben een passende plaats gevonden in dit nieuwe schoolgebouw.

Bron: “Het Nederlandsch Lyceum, 1909 – 1991” van J. Schoon (ISBN: 90-9013148-5)

Deel dit artikel