Het bestuur

van de Bond van Oud-Lyceïsten wordt gekozen door de leden in de Algemene Ledenvergadering.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Hein Snijders

Secretaris
Madelon Elias
Water en Vuurplein 4
5211 WS ‘s-Hertogenbosch
E-mail: secretaris@bol-nl.nl

Penningmeester
Nico Beets

Commissaris database
Jaap Quarles van Ufford 

Commissaris communicatie
vacature

Deel dit artikel