100 Jaar lyceum – Hoe hoge Haagse heren Neerlands onderwijs hervormden

100 Jaar lyceum – Hoe hoge Haagse heren Neerlands onderwijs hervormden

Nederland anno 1909. Alom gemor over het onderwijs, het voortgezet onderwijs. Klachten over overladen progrNederland anno 1909. Alom gemor over het onderwijs, het voortgezet onderwijs. Klachten over overladen programma’s, overdreven examendruk zowel op het gymnasium als op de Hogere Burgerschool, de HBS. Zorgen alom over uitval van leerlingen en docenten die het niet aankonden. Waren…