De Bond van Oud-Lyceïsten van het Nederlandsch Lyceum (B.O.L.)

De vereniging van oud-leerlingen van het Nederlandsch Lyceum (in de wandelgangen “de BOL”) werd in 1924 op initiatief van de toenmalige oud-leerling Freek Schuylenburch opgericht. Het voornaamste doel was -en is tot op de dag van vandaag- “het ontmoeten van elkaar en nog in leven zijnde leermeesters”.

Om dit doel te realiseren werd jaarlijks een reünie-diner georganiseerd en was er een traditionele dagtrip. Aan het eind van elk schooljaar werd een koffiemaaltijd georganiseerd voor de vertrekkende leerlingen en docenten, een effectieve manier om nieuwe leden te  werven.

In een later stadium werden dat “thé-dansants” in (alstoen) bekende gelegenheden als het Kurhaus en Palais de Dance in Scheveningen. De organisatie van de BOL-activiteiten is jarenlang in handen geweest van de -legendarische- Truus Kingma.

Na het -betreurenswaardig- opheffen van het Lyceum werden er jaarlijks schoolreisjes georganiseerd; met z’n allen in (en uit) de bus. Zo werden Paleis Soestdijk bezocht, de glasfabriek te Leerdam, de Porceleyne Fles in Delft en het Jenevermuseum in -jawel- Schiedam. De schoolreisjes werden altijd afgesloten met een etentje.
Andere gelegenheden om elkaar te ontmoeten waren de Algemene Ledenvergaderingen.

Voorts vond elke vijf jaar een reünie plaats in het oude schoolgebouw aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan en vanaf 2007 -na de sloop daarvan- in het gebouw van de International School of The Hague te Kijkduin. In dat laatste gebouw hebben ook het oude glas-in-lood-raam, “het witte beeld” en andere memorabilia een passende plaats gevonden. Voor zijn inzet ten behoeve van de BOL in die periode is Hans Houwert recentelijk tot erelid benoemd. 

Na een steeds verder tanende belangstelling heeft een in 2015 nieuw aangetreden bestuur de BOL in oktober van dat jaar gerevitaliseerd met het organiseren van een hernieuwde
-druk bezochte- kennismakingsborrel in Galerie Heden aan de Haagse Dennenweg. Geënthousiasmeerd door dat (toch enigszins onverwachte) succes zijn er vervolgens jaarlijks
-in het najaar- succesvolle borrels georganiseerd, naast de Ledenvergaderingen  (eveneens met afsluitende borrel) in het voorjaar. Afwisselend in het clubgebouw van HVV en “de WW” aan de Haagse Van Hogenhoucklaan, waar velen ook na afloop van de borrel(s) een vorkje met elkaar meeprikten.

In mei 2019 vond het 19de lustrum van de BOL plaats. In Racketcentrum Westvliet -niet ver van de botenloods van “de Roei”-  troffen talrijke oud-lyceïsten elkaar, haalden generatiegenoten tijdens een vaartocht en een uitgebreid buffet aan de hand van een groot aantal oude foto’s nostalgische herinneringen op en werden vele door de tijd verloren gegane contacten weer hersteld; daarbij bracht de huidige voorzitter van de BOL een muzikale ode aan het verleden.    

De regelmatige frequentie werd in maart 2020 abrupt afgebroken door toedoen van Corona. Maar eind 2021 is de draad van bijeenkomsten weer opgepakt -ditmaal in verschillende strandtenten met uitzicht op zee- en zo stomen we op naar een spetterende viering van het 100 jarig bestaan van de BOL in mei 2024.

Door Hein Snijders, bron: “Het Nederlandsch Lyceum, 1909 – 1991” van J. Schoon (ISBN: 90-9013148-5)

Deel dit artikel