Lustrum BOL 100 jaar, 25 mei 2024

Inmiddels hebben zich ruim 435 oud-lyceïsten aangemeld voor dit bijzondere lustrum. De entreekaarten worden binnenkort via email verstuurd. Houd hiervoor eventueel je spamfolder in de gaten.  Mocht je op 17 mei nog niets ontvangen hebben in je mailbox, neem dan contact op met het secretariaat:  secretariaat@bol-nl.nl Wij kijken er als bestuur erg naar uit om…

Lustrum BOL 100 year, 25 May 2024

More than 435 former lyceïsts have now registered for this special lustrum. The entrance tickets will be sent via email shortly. Please check your spamfolder as well.  If you have not received anything in your mailbox by May 17, please contact the secretariat: secretaris@bol-nl.nl We all are looking forward to making this event a great…

grootse viering van het 100-jarig bestaan van de Bond van Oud-Lyceïsten

Maart 2024 Beste/lieve oud Nederlands(ch) lyceïsten, Over ruim twee maanden is het zover: de grootse viering van het 100-jarig bestaan van de Bond van Oud-Lyceïsten. Op zaterdag 25 mei om 17.00 uur in Madurodam. Wie het kleine niet eert… We zijn er als bestuur -bijgestaan door een aantal enthousiaste optrommelaars- helemaal klaar voor. Het gaat…

grand celebration of the 100th anniversary of the Association of Former Lyceists: BOL

March 2024 Dear/dear old Dutch(ch) lyceists,In just over two months the time has come: the grand celebration of the 100th anniversary of the Association of Former Lyceists: BOL. On Saturday May 25 at 5 p.m. in Madurodam.As a board, we are completely ready for this, assisted by a number of enthusiastic supporters. It’s going to…

Reminder and call: BOL 100!

Reminder and call: BOL 100!

Dear former lyceist of the Nederlands(ch) Lyceum, As many of you know, the ASSOCIATION OF OLD LYCEISTS (BOL) will be celebrating its 100th anniversary next year. To celebrate this, we would like to invite ALL former high school students to come together again. The big reunion will take place on: SATURDAY 25 MAY 2024, FROM…

Herinnering en oproep: BOL 100!

Herinnering en oproep: BOL 100!

Beste oud-lyceïst van het Nederlands(ch) Lyceum,Zoals velen van jullie weten bestaat de BOND van OUD-LYCEÏSTEN (BOL) komend jaar 100 jaar. Om dat te vieren willen we ALLE oud-lyceïsten uitnodigen om nog een keer bij elkaar te komen. De grote reünie vindt plaats op:ZATERDAG 25 MEI 2024, VANAF 17.00 uur in MADURODAM, Den Haag. Wat kan…

20e Lustrum BOL 100 jaar – 1924-2024
25 mei 2024 Madurodam

Aan alle oud-leerlingen van het Nederlandsch LyceumTo all alumni of the Netherlandsch Lyceum Aanmelden via / sign up: lustrumbol100@hotmail.comOvv: naam (evt getrouwde naam), schooljaren en eindexamen met richtingStating your name, school years and year of final examination. Heb je foto’s van je schoolperiode? Stuur deze dan naar:Any photos you have from your school years, please send…

KLASSENFEESTJE

Het was geloof ik in de derde klas. Er moest een klassenfeestje georganiseerd worden. Maar welke ouders waren zo gek om zich daarvoor te laten strikken? Wel, ik weet de naam van die ouders niet meer, maar wat ik wel weet is dat er twee bereid waren hun garage beschikbaar te stellen. En ik weet…