De eerste paal

Ik weet het nog vaag, ik zat in de eerste klas toen bekend werd gemaakt dat mijn lyceum over een aantal jaren zou verhuizen. Naar een plek dichterbij waar ik toen woonde (aan de Ruychrocklaan). Ik denk dat ik dat toen voor kennisgeving heb aangenomen want meer herinneringen heb ik er niet aan. Ik weet…

Mijn 1e schooldag

Van mijn eerste schooldag op het Nederlandsch -toen nog met “sch”- herinner  ik me eigenlijk heel weinig meer. Dat is toch gek. Want het moet ongetwijfeld een in mijn -tot dan toe korte- leven aard verschuivende gebeurtenis zijn geweest. Ik herinner me wel dat ik een schooltas had, die ik in twee openklappende segmenten over…

Welkom

Daar is ‘ie dan! De geheel vernieuwde website van de Bond van Oud Lyceïsten. De BOL. Dat “Bond” klinkt wel heel ouderwets. Het heeft iets padvinderigs. Iets vooroorlogs. De Bond van Geheelonthouders. Of Letterzetters. Of Ketellappers. Maar ja, dat Nederlands(ch) Lyceum is wel geworteld in een periode waarin dat soort gremia gemeengoed waren. Dus we…

100 Jaar lyceum – Hoe hoge Haagse heren Neerlands onderwijs hervormden

100 Jaar lyceum – Hoe hoge Haagse heren Neerlands onderwijs hervormden

Nederland anno 1909. Alom gemor over het onderwijs, het voortgezet onderwijs. Klachten over overladen progrNederland anno 1909. Alom gemor over het onderwijs, het voortgezet onderwijs. Klachten over overladen programma’s, overdreven examendruk zowel op het gymnasium als op de Hogere Burgerschool, de HBS. Zorgen alom over uitval van leerlingen en docenten die het niet aankonden. Waren…