ALV 2023 uitnodiging

Beste/lieve BOL-genoten,

Om te beginnen -op de valreep- nog de allerbeste wensen voor dit inmiddels
aangebroken nieuwe jaar. Een jaar dat in het teken staat van de voorbereidingen voor
de viering van ons 100-jarig bestaan in mei 2024. Zie voor nadere informatie over dat
20ste lustrum dit bericht.

Deze e-mail is bedoeld om jullie uit te nodigen voor de ALV van onze Vereniging.

Datum en tijdstip: zondag 5 maart a.s., aanvangstijdstip: 17:00 uur (stipt!).
Locatie: “Café 2005”, Denneweg 7F, Den Haag.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om te borrelen (2 consumptiemunten
van de vereniging, daarna voor eigen rekening) en vervolgens aan te schuiven voor
een Indisch Buffet voor het luttele bedrag van €. 13,00 p.p.

We horen heel graag of je bij de vergadering aanwezig zal zijn door middel van een
mailtje naar secretaris[a]bol-nl.nl, zodat we je ook tijdig de vergaderstukken kunnen
toesturen.
Laat daarbij ook direct weten of je wilt blijven eten, maar let op: er is plaats voor
maximaal 35 eters, dus je plek aan tafel is pas gegarandeerd na ontvangst van je
overmaking van €.13,00 op de hieronder genoemde bankrekening van de BOL.
Aan deelnemers die betalen nadat het maximale aantal van 35 al is bereikt, wordt de
bijdrage uiteraard teruggestort.

Wij vragen deelnemers die nog geen lid voor het leven zijn om hun jaarlijkse
contributie van minimaal €. 10,00 -liefst ruim- vóór de vergadering over te maken op
rekeningnummer: NL31ABNA 0886 0341 83 t.n.v. de “Bond van Oud Lyceïsten”.
Voor onze penningmeester vereenvoudigt dat de administratie bij binnenkomst
aanzienlijk.

Ook van degenen die niet in staat zijn de ALV bij te wonen, wordt betaling van de
jaarlijkse contributie natuurlijk bijzonder op prijs gesteld.

Rest ons te zeggen dat we hopen op een zo groot mogelijke opkomst!

Met hartelijke groet,
namens het bestuur,
Hein Snijders
voorzitter

Deel dit artikel