100-jarig BOL lustrum: 25 mei 2024

BOL 100 jaar!
Op zaterdag 25 mei 2024 is het zover: dan vieren we het 20ste lustrum van de -of misschien
moet ik wel zeggen “onze”- Bond van Oud Lyceïsten. Een hele eeuw; dat is natuurlijk niet niks. En zo’n bijzondere gebeurtenis vráágt gewoon om een feestje. Wat zeg ik, FEEST!

En dat feest gaat er komen. Als locatie is het oog gevallen op een plek waar heel Nederland
aan onze voeten ligt. Inderdaad, MADURODAM. Vernoemd naar de op 8 februari 1945 -op 28
jarige leeftijd- in Dachau overleden Georges Maduro, die zijn middelbare schooltijd ook op het Nederlandsch Lyceum heeft gesleten. Passender kan haast niet.

De precieze invulling van het lustrum moet nog nader vorm krijgen, maar we willen er een
onvergetelijk gebeuren van maken. Met spijs, drank, muziek, optredens en historische en ook
meer recente foto’s. En we hebben heel wat in kas, dus reken (er) maar (op), dat het een
fantastische en gedenkwaardige avond wordt.

In het verlengde daarvan: wie nog lumineuze, -uitvoerbare😉- ideeën heeft kan zich melden
via het speciale Lustrum e-mail adres lustrumbol100@hotmail.com.
En dat geldt ook voor mensen, die bereid zijn ons als bestuur een helpende hand te bieden. Tenslotte een oproep om bij u zelf op zoek te gaan naar oude school- en klassenfoto’s en deze met -voor zover nog bekend- de namen, ook in te sturen naar lustrumbol100@hotmail.com.

Natuurlijk vragen we jullie om deze namiddag en avond alvast in de agenda te blokkeren. En
-nog belangrijker- aan een ieder de dringende oproep om zoveel mogelijk jullie bekende
lyceïsten te informeren over het lustrum en hen te enthousiasmeren te komen. Daarbij kunnen jullie ze verwijzen naar onze website (www.bol-nl.nl), waar binnenkort nadere details op te vinden zijn. En het klinkt wellicht wat dramatisch, maar het is waarschijnlijk de laatste keer dat we in de gelegenheid zijn om elkaar in groten getale gezamenlijk te treffen en met elkaar herinneringen op te halen aan die cruciale middelbare schoolperiode. Dus: HOORT, ZEGT HET VOORT.

Met welgemeende groet,
Hein Snijders, voorzitter
Madelon Elias, secretaris
Nicolaas Beets, penningmeester
Jaap Quarles van Ufford, lid

Deel dit artikel