100-jarig BOL lustrum: 25 mei 2024

Augustus 2023

BOL 100 jaar!
Op zaterdag 25 mei 2024 is het zover: dan vieren we het 20ste lustrum van de -of misschien
moet ik wel zeggen “onze”- Bond van Oud Lyceïsten. Een hele eeuw; dat is natuurlijk niet niks. En zo’n bijzondere gebeurtenis vráágt gewoon om een feestje. Wat zeg ik, FEEST!

En dat feest gaat er komen. Als locatie is het oog gevallen op een plek waar heel Nederland
aan onze voeten ligt. Inderdaad, MADURODAM. Vernoemd naar de op 8 februari 1945 -op 28
jarige leeftijd- in Dachau overleden Georges Maduro, die zijn middelbare schooltijd ook op het Nederlandsch Lyceum heeft gesleten. Passender kan haast niet.

De invulling van het lustrum krijgt inmiddels steeds meer gestalte. Er zal een feestelijk buffet zijn, muziek, optredens (laat je verrassen!) en er zal alle gelegenheid zijn om met elkaar herinneringen op te halen. Daarbij zal Madurodam de hele avond exclusief voor ons toegankelijk zijn. Dus reken er maar op dat het een fantastische en gedenkwaardige avond wordt.

Op dit moment – zomer 2023 – zijn we met een aantal enthousiaste vrijwilligers (“optrommelaars”) doende om zoveel mogelijk adressen van oud-lyceïsten te achterhalen. Een ware monsterklus. Vandaar deze oproep: vermoed je dat jij als oud-leerling niet aan/bij ons bekend bent en wil je op de hoogte gehouden willen worden, stuur dan je mailadres naar ons speciale lustrum-mailadres lustrumbol100@hotmail.com onder vermelding van je (indien van toepassing: meisjes-) naam en eindexamenjaar, of anders aanvangsjaar.
Tenslotte een oproep om bij jezelf op zoek te gaan naar oude school- en klassenfoto’s en deze met -voor zover nog bekend- de namen, ook in te sturen naar lustrumbol100@hotmail.com.

Natuurlijk vragen we jullie om deze namiddag en avond alvast in de agenda te blokkeren. En
-nog belangrijker- aan een ieder de dringende oproep om zoveel mogelijk jullie bekende
lyceïsten te informeren over het lustrum en hen te enthousiasmeren te komen. Daarbij kunnen jullie ze verwijzen naar onze website (www.bol-nl.nl), waar binnenkort nadere details op te vinden zijn. En het klinkt wellicht wat dramatisch, maar het is waarschijnlijk de laatste keer dat we in de gelegenheid zijn om elkaar in groten getale gezamenlijk te treffen en met elkaar herinneringen op te halen aan die cruciale middelbare schoolperiode. Dus: HOORT, ZEGT HET VOORT.

Met welgemeende groet,
Hein Snijders, voorzitter
Madelon Elias, secretaris
Nicolaas Beets, penningmeester
Jaap Quarles van Ufford, lid

Deel dit artikel