De Bond van Oud-Lyceïsten van het Nederlandsch Lyceum (B.O.L.)

De vereniging van oud-leerlingen van het Nederlandsch Lyceum (in de wandelgangen “de BOL”) werd in 1924 op initiatief van de toenmalige oud-leerling Freek Schuylenburch opgericht. Het voornaamste doel was -en is tot op de dag van vandaag- “het ontmoeten van elkaar en nog in leven zijnde leermeesters”.

Het Nederlandsch Lyceum

Het eerste lyceum van Nederland werd op 10 augustus 1909 opgericht en begon met 51 leerlingen. Drie jaar later werd het eigen schoolgebouw aan de Willemstraat in Den Haag betrokken. In het grote gebouw kwam een neutraal-bijzondere school waar de HBS en het Gymnasium onder één dak gehuisvest waren (= lyceum). Een school waar vele nieuwe pedagogische ideeën van de beroemde Prof. Rommert Casimir werden uitgevoerd; hij werd dan ook de eerste rector.

Nieuws

Agenda en aankondigingen

20e Lustrum BOL 100 jaar - 1924-2024
25 mei 2024 Madurodam

Aan alle oud-leerlingen van het Nederlandsch Lyceum
To all alumni of the Netherlandsch Lyceum

Aanmelden via / sign up: lustrumbol100@hotmail.com
Ovv: naam (evt getrouwde naam), schooljaren en eindexamen met richting
Stating your name, school years and year of final examination.

Heb je foto’s van je schoolperiode? Stuur deze dan naar:
Any photos you have from your school years, please send them to: rianvmeeteren53@gmail.com

HERINNERING

Contributie nog niet betaald? Maak dan minimaal EUR 10, of eenmalig EUR 100 voor een lidmaatschap voor het leven, over op bankrekening NL31ABNA0886034183 t.n.v. Bond van Oud-Lyceisten o.v.v. naam en eindexamenjaar.